Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

USAID/Sweden FARMA II : Radionica na temu diverzifikacija proizvodnje jagodastog voća

U okviru projekata USAID/Sweden FARMA II u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa Savezom proizvođača jagodičastog voća u BiH i Resorom za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi Ministarstva poljoprivrede Republike Srpske, u prostorijama Agencije za ekomski razvoj  Grada Prijedora-PREDA 13.11.2018. održana su predavanja i radionica na temu diverzifikacija proizvodnje jagodastog voća, sa fokusom na savremenu proizvodnju visokožbunaste borovnice.

 

Uvodni dio je iznio predstavnik USAID/FARMA II u BiH gospodin Velibor Trifković. Dok je predavač  bio stručnjak sa Instituta za voćarstvo iz Čačka, prof. dr Aleksandar Leposavić. On je u uvodnom dijelu predavanja objasnio o stanju poljoprivrede u regionu, problemima, preporukama i perspektivama trenutne proizvodnje jagodastog voća u regiji.

 

Nakon predavanja, učesnici su otišli na teren u Svodnu i Lamovitu da pogledaju radionicu/edukaciju na zasadima američke, visokožbunaste borovnice.

Ova radionica na terenu je omogućila da se svi učesnici uključeni u proizvodnju, otkup i plasman borovnice i ostalog jagodastog voća upoznaju sa aktuelnostima i trendovima u savremenoj proizvodnji.

 

Rezultati ostvareni u proizvodnji i plasmanu jagodastog voća u proteklim godinama, kao i sve većim zahtjevima i mogućnostima u proizvodnji i izvozu borovnice kada je BiH u pitanju, dovoljno govore o važnosti i uspješnosti ovih kultura.

 

Cilj predavanja, edukacije i radionice je da okupi ključne aktere u proizvodnji, otkupu i plasmanu borovnice u BiH,  da učesnici prenesu nova znanja i šanse neophodne za dalji rad na jačanju, razvoju i boljem pozicioniranju proizvodnje jagodastog voća u BiH.

 

Foto:

 

 

Leave a Reply