Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

SWOT ANALIZA

Prednosti:

-Kvalitetna proizvodnja nekih proizvoda

-Tradicija i iskustvo u proizvodnji

-Povoljni zemljišni i klimatski uslovi

-Povećana potražnja potrošača

-Mogućnost proizvodnje zdravstveno bezbjednije hrane

-Dostupna radna snaga

Slabosti:

-Neorganizovanost proizvođača i otkupa

– Nepostojanje prepoznatljivih robnih marki

– Nedovoljno intenzivna proizvodnja

– Nedovoljna edukacija poljoprivrednika

– Usitnjenost posjeda

– Mali posjedi i usitnjene parcele

– Smanjena konkurentost na stranim tržištima

Prilike:

– Mogućnost privlačenja sredstava iz dostupnih fondova

– Pristup regionalnim tršištima

-Mogućnost finalizacije proizvoda (dodata vrijednost proizvodu)

-Mogućnost pristupa novim tehnologijama i znanjima

-Unaprijeđenje i organizacija domaćeg tržišta

Prijetnje:

– Slaba kontrola uvoza voća

– Uvoz voća usled diskontinuiteta u snadbjevanju sa domaćim proizvodima

– Slaba kontrola tržnica na veliko-prodaja robe „na crno“

– Regionalna konkurencija

– Standardi bezbjednosti proizvodnje i ponude

– Ograničenje u pogledu cijene