Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

Vizija i misija

Poljoprivredna zadruga "Kooperativa Prijedor"

Poljoprivredna zadruga Kooperativa Prijedor ima misiju da izgradi kanal za plasman poljoprivrednih proizvoda od proizvođača sa područja Prijedora sa jedne strane, kao i da stvara dobit za nesmetan razvoj zadruge i zadrugara, koji svojim radom dopirnose razvoju lokalne poljoprivrede i same zadruge Kooperativa.

VIZIJA:

Poljoprivredna zadruga Kooperativa Prijedor djeluje:

– za obnovu i modernizaciju voćarske proizvodnje

– da budemo prvi izbor voćara

– učestvovati u stvaranju boljih uslova za razvoj voćarstva u Republici Srpskoj

– u sigurnom plasmanu na tržište voća

– iskorišćenja postojećih resursa i lokalne nezaposlene radne snage

– postati jedna od vodećih zadruga u prodaji voća i njihovih prerađevina na tržištu RS

– osigurati naplatu za proizvođače voća

– osigurati održivi ruralni razvoj Grada Prijedora

 

 

 

Struktura voća(t)

Na području grada Prijedora u tonama zastupljene su sledeće vrste voća:

U cilju da  izbjegnemo greške drugih zadruga, uspostavljena je intezivna saradnja i  koordinacija aktivnosti između  Odjeljenja za privredu i poljoprivredu, sektor poljoprivrede Grada Prijedora, Resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS – područna kancelarija Prijedor, Udruženja voćara Prijedor i Agencije PREDA-PD.