Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

STRUKTURA ZADRUGE KOOPERATIVA:

Zadrugom upravlja direktor, upravni odbor, nadzorni odbor i skuština zadruge.

Direktor je Radivoj Vujković, zamjenik direktora je Ilinka Macura.

Upravni odbor čine: Siniša Đaković, Novak Anđić, Zoran Uletilović, Mladen Marjanović, Vesna
Kondić, Dalibor Jović i Savan Panić.

Nadzorni odbor čine: Novo Kuzman, Dragan Ličanin i Nihad Forić.
Predsjednik skupštine je Predrag Rosić.

Članove skupštine: zadruge čine: Dalibor Jović, Mladen Marjanović, Novo Kuzman, Savan Panić,
Siniša Đaković, Nihad Forić, Predrag Rosić, Ilinka Macura, Novak Anđić, Radivoj Vujković, Enisa
Larson, Vesna Kondić, Dragan Ličanin, Zoran Uletilović.