Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / READP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode na površini do 1,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju jagode u 2024. godini. Poziv je otvoren od 09.07.2024. 
Read more
 Poljoprivredna zadruga ”Agroprijedor Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje:  JAVNI POZIV  Za odabir korisnika/ca za proljetnju sjetvu non GMO soje, u iznosu maksimalno 4000.00 KM po korisniku na području Grada Prijedora, Novog Grada i Koz Dubice za sjetvu April/Maj 2024. 
Read more
Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada šljive/jabuke/kruške/borovnice na površini do 3,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju proljeće 2024. godine. Poziv je otvoren od 13.02. do 
Read more
Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada šljive/jabuke/kruške/borovnice na površini do 3,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju novembar/decembar 2023. godine. Poziv je otvoren od 08.11. do 
Read more
Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode  na površini do 1,000 m2 po korisniku Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / READP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode  na površini do 1,000 m2 po korisniku na području Grada 
Read more
Poljoprivredna zadruga ”Agroprijedor Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za proljetnju sjetvu non GMO soje, u iznosu maksimalno 4000.00 KM po korisniku na području Grada Prijedora, Novog Grada i Koz Dubice za sjetvu April/Maj 2023. 
Read more
Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada šljive/jabuke/kruške,  na površini do 3,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju Mart/April 2023. godine. Poziv je otvoren od 01.03. do 
Read more
Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / RCDP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada šljive/jabuke/kruške/borovnice na površini do 3,000 m2 po korisniku na području Grada Prijedora za sadnju novembar/decembar 2022. godine. Poziv je otvoren od 07.10. do 
Read more
Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode (clery, asia, joly, alba, roxana) Poljoprivredna zadruga ”Kooperativa Prijedor” sa P.O. Prijedor u saradnji sa IFAD / READP raspisuje: JAVNI POZIV Za odabir korisnika/ca za podizanje zasada jagode (clery, asia, joly, alba, roxana) na površini do 1,000 m2 
Read more
Radi razmjene iskustava i upoznavanja sa mjerama pružanja podrške i pomoći šumadijskim poljoprivrednim proizvođačima, u organizaciji PZ “Kooperativa Prijedor ” uz tehničku asistenciju Agencije PREDA, u Kragujevcu je u dvodnevnoj studijskoj poseti delegacija iz Republike Srpske koju čine predstavnici: Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike 
Read more