KOOPERATIVA PRIJEDOR

Djelatnost zadruge
usmjerena je na:

preradu, prodaju i prevoz poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i drugih proizvoda zadruge i zadrugara, stručno-istraživačke usluge iz oblasti razvoja poljoprivrede i sela, seoski turizam i sl.

Namjena
zadruge

je unapređenje i razvoj djelatnosti zadrugara i ostvarivanje ekonomskih interesa putem zajedničkog poslovanja.Odnose među svojim članovima reguliše na  zadružnim principima.

Saradnja i
edukacija

Zadruga obezbjeđuje i stručno usavršavanje članova organa upravljanja zadruge, organizuje zajedničke aktivnosti na marketinškom predstavljanju zadruge, studijske posjete i slično.

CILJEVI ZADRUGE

Proizvodnja i plasma

Unapređenje zajedničke proizvodnje u okviru zadruge i obezbjeđenje plasmana na domaćem i stranom tržištu poljoprivrednih proizvoda

Edukacija i Marketing

Upotreba novih tehnologija, marketing, stručno-istraživačke usluge iz oblasti razvoja poljoprivrede i sela, seoski turizam i sl.

Finalizacija proizvoda

Skladištenje, prerada,  finalizacija proizvodnje, prodaja i prevoz  poljoprivredno-prehrambenih proizvoda i drugih proizvoda zadruge i zadrugara

Kontaktirajte nas: