Postani zadrugar

Uključi se u razvoj!

Potražuj

naše proizvode

Distributivni centar

voća grada Prijedora

Izabrani model

U cilju pripreme poslovnog modela zadruge „Kooperativa Prijedor“  Grad Prijedor, Agencija PREDA-PD, Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi RS područna kancelarija Prijedor, Udruženje voćara Prijedora je organizovalo niz sastanka voćara na kojima se kroz radionice i okrugle stolove razglovaralo o predlogu razvoja zadruge.

Prilikom izrade poslovnog modela zadruge voćara  „Kooperativa Prijedor“ vodili smo se ključnim problemom koje su imale zadruge u Republici Srpskoj koje nisu posvećivale dovoljno pažnje pitanjima liderstva i ljudskog kapitala. Organizacija zadruge  zahteva socio-ekonomske organizacione sposobnosti i resurse  i dovoljno vremena i kapaciteta za izgradnja i postavljanje organizacije na tržošte.

Zadruga moraja posebnu pažnju da posveti profesionalizaciji rada. Upravljački organi uz pomoć externih stručnjaka moraju da razumeju tržište i proizvode za koje su korisnici/kupci spremni da plate. Ovo podrazumeva jasnu strategiju sa jasno definisanim poslovnim modelom koju moraju prihvatiti svi zadrugari. Na osnovu nje upravljački mehanizmi  zadruge  razvijaju poslovne procese koji će dovesti do profita i zadovoljenja svih zadrugara, Sa druge strane kroz upravne organe zadruge, moraju da se stvore mehanizmi sa kontrolu, evaluaciju i monitoring poslovnih procesa.

Zadruga treba da bude efikasan instrument za strateško jačanje konkurentnosti voćara članova zadruge, ali i njihovog osposobljavanja da proizvode robe kojima će učvrstiti ili poboljšati poziciju na tržištu.

Jedna od glavnih prednosti zadruga jeste strateška koordinacija podele poslova i odgovornosti, a u svrhu postizanja zajedničkog cilja zadrugara. Prilikom razvoja zadruge „Kooperativa Prijedor“ u cilju otklanjanja nedostataka i većeg profesionalizma treba omogućiti uključivanje i eksternih eksperata i stručnih institucija čije znanje i iskustvo mogu da doprinesu boljem usklađivanju znanja i prakse radi postizanja ciljeva zadruge.

Lanac vrednosti

 1. Savetodavne usluge stručne službe odeljenja za privredu i poljoprivredu
 2. Finansijska podrška za razvojne projekte
 3. Podrška u infrastrukturi  za razvojne projekte
 4. Evaluacija i monitoing Društvene opravdanosti zadruge
 1. Uspostavljanje međunarodne saradje
 2. Priprema predloga projekata iz externih izvora ( EU fondovi i grantovi međunarodnih organizacija aktivnih u BiH)
 3. Izrada poslovnog modela
 4. Marketing plan
 5. Direktan rad sa direktorom/menadžerom zadruge
 6. Evaluacija i monitoing Ekonomske opravdanosti zadruge
 1. Savetodavne usluge stručne službe
 2. Evaluacija i monitoing Društvene opravdanosti zadruge 

Zajedno do uspeha