Ciljevi Zadruge „Kooperativa Prijedor“

Ciljeve smo posmatrali kroz društvenu i ekonomsku opravdanost. Pitanje postavljanja ciljeva zadruge je kompleksnije i neizvjesnije u odnosu na isti proces u slučaju samostalnog poljoprivrednog proizvođača ili malog i srednjeg preduzeća. Ovo je sasvim normalno iz razloga što je sad potrebno ciljeve definisati tako da budu u korist svih zadrugara.

 

Ciljevi nikako ne smiju biti uzrok konflikta među zadrugarima, već u zajedničkom interesu zadrugara. Iz tog razloga, ciljevi trebaju biti što je to moguće precizniji, ali kompleksniji budući da u obzir uzimaju pojedinačne interese zadrugara:

 

 • Povećanje zapošljavanja
 • Unapređenje potencijala voćara
 • Unapređenje ruralnog razvoja regije Prijedora kroz unapređenje privrednih aktivnosti u ruralnim sredinama.
 • Povećanje proizvodnje i potrošnje domaćih proizvoda i smanjenje zavisnosti od uvoza svežeg voća
 • Razvoj inovativnosti radi povećanja konkurentnosti i osvajanja novih tržišta
 • Povećanje iskoristivosti voćarske proizvodnje na lokalnom nivou i ostvarenje dodatnih prihoda kroz plasman proizvoda u periodima sa povećanjem trajanja.
 • Intenziviranje proizvodnje voća i unapređenje plasmana proizvoda .
 • Unapređenje zaposlenosti ruralnog stanovništva i povećanje prihoda i životnog standarda poljoprivrednih proizvođača.
 • Uspostavljanje modernog sistema rashladnih komora uz poštovanje ekoloških normi.
 • Otvaranje novih mogućnosti poslovanja za članice shodno potrebama tržišta
 • Osvajanje novih tržišta zajedničkom poslovnom saradnjom kroz zadrugu
 • Povećanje konkurentnosti članica pojedinačno, ali i zadruge kao grupacije
 • Usvajanje novih znanja i vještina kroz transfer tehnologija i znanja u kroz saradnju sa interesnim grupama
 • Uredovanje kvalitetnog oblika saradnje u lancu distribucije, odnosno s dobavljačima, distributerima i konačno kupcima
 • Primena inovacija, novih proizvoda i usluga, zajedničkim ulaganjem i saradnjom
 • Jačanje inovacionih kapaciteta članica zadruge kroz uspostavljenje regionalne imeđunarodne saradnje

 

Stoga, može se zaključiti da je osnovni cilj zadruge ostavirvanje prihoda i društvena odgovornost uz obaveznu zaštitu interesa zadrugara. Svim zadrugari moraju da budu jasna sva tri strateška elementa u smislu odgovora na pitanja: gdje želimo doći, kako ćemo to postići, zašto su odabrani baš ti, a ne drugi ciljevi ili koje je kompromise potrebno postići da bi postigli zaštitu zajedničkog interesa svih zadrugara.

Zbog toga je cilj stvoriti pozitivan i prepoznatljiv identitet zadruge s kojim će se zadrugari  moći identifikovati, a koji će potencijalni kupci, poslovni partneri ili treća strana moći prepoznati kao partnera poželjnog za suradnju.